INGATLANBAN OTTHON VAGYUNK

INGATLANBAN OTTHON VAGYUNK

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

Számunkra az építészet...

Kretivitást, izgalmat, kihívást jelenti, azt hogy ötlet miként tud valósággá válni. Az épületekkel segítséget nyújtunk a társadalom számára, hogy a mindennapjaikat olyan térben töltsék, melyben komfortosan érzik magukat.

Az építészet csapatmunka. Ahhoz, hogy eredményes alkotás szülessen, nem elég egy "jó" építészeti terv, szükséges a szakági tervezéssel való naprakész együttműködés és a kivitelezés is , aminek az alappilére pedig a pontos, precíz kiviteli terv.

CSALÁDI HÁZAK
IKERHÁZAK
NYARALÓK,
HÉTVÉGI HÁZAK
BŐVÍTÉSEK, ÁTALAKÍTÁSOK

VÁZLATTERV:

A tervezés kezdetén készül, mely bemutatja a megrendelő elképzeléseit a tervezővel együttműködve. A telek beépítését, az épület tömegalakítását a jogszabályok és a környezeti adottságok figyelembevételével.

Koncepció szinten a tervek M=1:200 méretarányban készülnek.

EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉS:

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg, hogy milyen esetekben kérhető egyszerűsített eljárás lakóépület építésénél:

a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e) az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Ebben az esetben nincs szükség engedélyezési tervdokumentációra. A tervek M=1:100 méretarányban készülnek. Az ÉTDR rendszerbe feltöltött tervdokumentáció benyújtása napjától számított 15 nap után megkezdődhet a kivitelezés.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV:

A végleges vázlatterv alapján készül, folyamatos konzultálás alatt a megrendelővel. A tervdokumentáció kötelező tartalmait a 312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet határozza meg. A tervezés ebben a szakaszban már M=1:100 méretarányban történik.

A tervdokumentáció elfogadtatását elektronikus úton, az ÉTDR rendszerren keresztül szükséges benyújtani azonban Ön papíralapon is kézhez kapja az elkészült tervet.

KIVITELI TERV:

Amennyiben a tervezett épület meghaladja a 300m2 hasznos területet, úgy szükség van kivitelezési tervdokumentációra A kivitelezési tervdokumentáció a tervezett építmény építőipari kivitelezéséhez szükséges részletezettségű. A terv feldolgozás M=1:50 méretarányban történik. Tartalmazza a M=1:10 méretarányb ankészült csomópontokat is, melyek nagyban megkönnyítik a kivitelezés menetét, hiszen mi tervezők már előre megoldjuk a nehézséget okozó csomóponti részeket,amivel megkönnyítjük a helyszíni szakmunkát.

FELMÉRÉSI TERV:

Az épület felmérésére általában akkor van szükségünk, amikor a meglévő épületünket szeretnénk átalakítani, bővíteni és nem áll rendelkezésre tervdokumentáció. Ahhoz, hogy bővíteni tudjuk szükség van állapotfelmérésre. A felmérés során derül ki, milyen szerkezetekkel épült az épület, mekkora méretekkel rendelkezik …stb. Ez alapján tudunk továbbhaladni a tervezési folyamatban. A felmérési tervdokumentáció M=1:100 méretarányban készül.

Érdekel a lehetőség